top of page

MAAK KENNIS MET DE NATIONALE CYBERCRIME STICHTING NEDERLAND

website 5.png
Bestuur: Welkom
header website 3.png

BESTUUR

Nationale Cybercrime Stichting Nederland

Nationale Cybercrime Stichting Nederland heeft een bestuur en een beschermheer.​

Het bestuur geeft leiding aan de invulling van de stichting, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van NCSN worden nagestreefd. 

Het bestuur van de stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Bestuursleden stellen samen zaken vast en bepalen het beleid.

Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter ,secretaris en penningmeester en evt. algemene bestuursleden.

Er zijn kenmerken waaraan bestuursleden moeten voldoen om goed als bestuur te kunnen functioneren. 

Voorzitter

Naam: Martijn van 't Veer

Benoemd sinds: april 2022

Mail: voorzitter@ncsn.nl

Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van een organisatie, geldt hij of zij vaak wel als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces met alle belanghebbende in het cybercrime domein.​


Vice Voorzitter
Naam: Danny Rumkorf

Mail: vicevoorzitter@ncsn.nl

Benoemd sinds: april 2022

Samen met de voorzitter en optredend als voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter. heeft de VV dezelfde taken als de voorzitter. 

Secretaris

Naam: Angela de Rover

Benoemd sinds: april 2022

Mail: secretaris@ncsn.nl

De secretaris is het geheugen van de organisatie. Hij of zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. De secretaris schrijft brieven en mails namens de voorzitter.

Penningmeester

Naam: Miranda Scheuter

Benoemd sinds: april 2022

Mail: penningmeester@ncsn.nl

Binnen onze stichting bereidt één persoon de beslissing die over het geld gemaakt worden voor: de penningmeester. Onze penningmeester vertaalt het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk binnen de stichting? De penningmeester geeft antwoord in cijfers.

Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht moet beschikken. Het is goed mogelijk dat de penningmeester de boekhouding aan anderen uitbesteed, waarbij het van belang is dat hij of zij voldoende inzicht heeft om het werk van een boekhouder op kwaliteit te kunnen beoordelen.

Beschermheer

Naam: Gerrit Valk

Benoemd sinds: april 2022

De Nationale Cybercrime Stichting Nederland heeft een beschermheer. Onze beschermheer heeft een zeer waardevolle betekenis binnen het netwerk van onze Stichting. De beschermheer heeft de mogelijkheid en vrijheid om op zijn eigen manier inhoud te geven aan deze functie. Hij heeft een representatieve functie die zijn netwerk kan gebruiken ten gunste van de Nationale Cybercrime Stichting Nederland, hij is zeer betrokken bij het wel en wee van de stichting. Tevens kan hij een adviserende rol spelen naar het bestuur toe, echter heeft hij geen bestuurlijke functie.

Ambassadeurs en commissieleden

NCSN werkt met ambassadeurs en commissieleden. Ze hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen je organisatie en brengen verslag uit naar één van de bestuursleden. Ze onderhouden contacten met andere organisaties en instanties in het werkveld.

Bestuur: Over
PhotoRoom_20220705_121754.PNG

MARTIJN VAN 'T VEER

Bestuursvoorzitter
Nationale Cybercrime Stichting Nederland

DANNY RUMKORF

Vice-bestuursvoorzitter

Nationale Cybercrime Stichting Nederland

favicon NCSN.png
PhotoRoom_20220704_134907.PNG

ANGELA DE ROVER

Secretaris

Nationale Cybercrime Stichting Nederland

MIRANDA SCHEUTER

Penningmeester
Nationale Cybercrime Stichting Nederland

PhotoRoom_20220704_135719.PNG
PhotoRoom_20220705_121713_edited.jpg

GERRIT VALK

Beschermheer
Nationale Cybercrime Stichting Nederland

Bestuur: Team
bottom of page